Candle Safety Czechoslovakia

candle holder icons

VOTIVNÍ SVÍČKU VŽDY VKLÁDEJTE DO SVÍCNU NA VOTIVNÍ SVÍČKU, PROTOŽE V PRŮBĚHU HOŘENÍ DOJDE K JEJÍMU ROZTAVENÍ.

Votivní svíčky MUSÍ hořet ve svícnu určením na votivní svíčku.

burn time icons

VOTIVNÍ SVÍČKU NECHTE HOŘET MAXIMÁLNĚ 3 HODINY.

Votivní svíčka NESMÍ hořet déle než 3 hodiny v kuse. Před dalším zapálením vždy zastřihněte knot.

burn a votive icons

VOTIVNÍ SVÍČKU ZAPALTE AŽ POTÉ, CO JI UMÍSTÍTE DO SVÍCNU NA VOTIVNÍ SVÍČKU.

Votivní svíčky MUSÍ být umístěny do speciálních svícnů na votivní svíčky

candle lable icons

VOTIVNÍ SVÍČKU NIKDY NEPALTE V OBALU.

V žádném případě nepalte votivní svíčku v plastovém obalu. Svíčku vždy z obalu vyjměte, umístěte do vhodného svícnu a položte na žáruvzdornou podložku.

ventilation icons

ČAJOVÉ SVÍČKY POUŽÍVEJTE VE SVÍCNECH A LAMPÁCH S DOSTATEČNÝM ODVĚTRÁNÍM.

Nedostatečná ventilace může způsobit vzplanutí svíčky.

extinguish icons

K ZHASNUTÍ NEPOUŽÍVEJTE TEKUTINY

Voda může způsobit vystříknutí a rozprsknutí vosku a sklenice může prasknout.

position icons

SVÍČKU STAVTE VŽDY DO VZPŘÍMENÉ POLOHY.

Pokaždé se ujistěte, že svíčka stojí vzpřímeně a nehrozí její převrhnutí.

source of heat icons

NEUMÍSŤUJTE SVÍČKU BLÍZKO ZDROJŮ TEPLA

Neumísťujte svíčku na slunce ani k jiným zdrojům tepla, např. k ohni nebo radiátorům. Jiné tepelné zdroje mohou ovlivnit hoření svíčky. Nezapomeňte, že některé elektrické spotřebiče, např. televizory, se zahřívají a působí také jako zdroj světla.

burn time icons

SVÍČKU PALTE PO DOBU MAX. 3 HODIN.

Sklenice NESMÍ být vystaveny žáru po dobu delší než 3 hodiny. Knot pravidelně zastřihujte na délku 5 mm.

holing candle

HOŘÍCÍ SVÍČKU NEPŘEMÍSŤUJTE.

Svíčkou, která hoří, nehýbejte. Může dojít k vylití vosku a vzniku mastných skvrn. Hrozí také vážné popálení.

clear of matches icons

VOSK KOLEM KNOTU BY MĚL BÝT VŽDY ČISTÝ, BEZ JAKÝCHKOLI NEČISTOT. ZABRÁNÍTE TAK PRSKÁNÍ SVÍČKY.

Hořlavé předměty ve vosku, jako např. zbytky zápalek, hmyzu, hořlavých dekorací, apod., mohou začít hořet, přehřát svíčku a způsobit vzplanutí.

candle holder icons

POUŽÍVEJTE STOJÁNKY A PODLOŽKY POD SVÍČKY.

Před zapálením umístěte svíčku na žáruvzdornou podložku, zabráníte tak poškození nábytku.

snuff out icons

SVÍČKU NESFOUKÁVEJTE, ALE PLAMEN ZHASNĚTE (NEJLÉPE POMOCÍ ZHÁŠEDLA)..

Nedojde tak k rozstříknutí horkého vosku

trim wick icons

ZASTŘIHNĚTE KNOT NA DÉLKU 5 MM PŘED KAŽDÝM HOŘENÍM.

Doporučujeme knot udržovat na délce 5 mm. Zabráníte tak nadměrnému kouření.

draft icons

NEUMÍSŤUJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU DO PRŮVANU.

V případě nenadálého vzplanutí zabráníte rychlému šíření požáru. Průvan může také zavát hořlavé věci do plamene a způsobit tak požár.

catch fire icons

NENECHÁVEJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU V DOSAHU HOŘLAVÝCH PŘEDMĚTŮ.

Nenechávejte ji hořet v těsné blízkosti nábytku, záclon, závěsů, ložního prádla, koberců, knih, hořlavých dekorací, apod.

spacing icons

ROZESTUP MEZI HOŘÍCÍMI SVÍČKAMI NECHÁVEJTE VŽDY ALESPOŇ 10 CM.

Jsou-li hořící svíčky umístěny na polici, vzdálenost mezi plamenem a horní policí by měla být alespoň 30 cm.

children icons

NENECHÁVEJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU V DOSAHU DĚTÍ A ZVÍŘAT.

Nikdy nenechávejte svíčku tam, kde by mohlo dojít k jejímu převrhnutí, zvláště dětmi nebo domácími zvířaty.

unattended icons

NENECHÁVEJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU BEZ DOZORU.

Bude-li hořící svíčka pod dohledem, všechny níže uvedené případy mohou být řešeny okamžitě.