Candle Safety CS

VOTIVNÍ SVÍČKU VŽDY VKLÁDEJTE DO SVÍCNU NA VOTIVNÍ SVÍČKU, PROTOŽE V PRŮBĚHU HOŘENÍ DOJDE K JEJÍMU ROZTAVENÍ.

Votivní svíčky MUSÍ hořet ve svícnu určením na votivní svíčku.

VOTIVNÍ SVÍČKU NECHTE HOŘET MAXIMÁLNĚ 3 HODINY.

Votivní svíčka NESMÍ hořet déle než 3 hodiny v kuse. Před dalším zapálením vždy zastřihněte knot.

VOTIVNÍ SVÍČKU ZAPALTE AŽ POTÉ, CO JI UMÍSTÍTE DO SVÍCNU NA VOTIVNÍ SVÍČKU.

Votivní svíčky MUSÍ být umístěny do speciálních svícnů na votivní svíčky

VOTIVNÍ SVÍČKU NIKDY NEPALTE V OBALU.

V žádném případě nepalte votivní svíčku v plastovém obalu. Svíčku vždy z obalu vyjměte, umístěte do vhodného svícnu a položte na žáruvzdornou podložku.

ČAJOVÉ SVÍČKY POUŽÍVEJTE VE SVÍCNECH A LAMPÁCH S DOSTATEČNÝM ODVĚTRÁNÍM.

Nedostatečná ventilace může způsobit vzplanutí svíčky.

K ZHASNUTÍ NEPOUŽÍVEJTE TEKUTINY

Voda může způsobit vystříknutí a rozprsknutí vosku a sklenice může prasknout.

SVÍČKU STAVTE VŽDY DO VZPŘÍMENÉ POLOHY.

Pokaždé se ujistěte, že svíčka stojí vzpřímeně a nehrozí její převrhnutí.

NEUMÍSŤUJTE SVÍČKU BLÍZKO ZDROJŮ TEPLA

Neumísťujte svíčku na slunce ani k jiným zdrojům tepla, např. k ohni nebo radiátorům. Jiné tepelné zdroje mohou ovlivnit hoření svíčky. Nezapomeňte, že některé elektrické spotřebiče, např. televizory, se zahřívají a působí také jako zdroj světla.

SVÍČKU PALTE PO DOBU MAX. 3 HODIN.

Sklenice NESMÍ být vystaveny žáru po dobu delší než 3 hodiny. Knot pravidelně zastřihujte na délku 5 mm.

HOŘÍCÍ SVÍČKU NEPŘEMÍSŤUJTE.

Svíčkou, která hoří, nehýbejte. Může dojít k vylití vosku a vzniku mastných skvrn. Hrozí také vážné popálení.

VOSK KOLEM KNOTU BY MĚL BÝT VŽDY ČISTÝ, BEZ JAKÝCHKOLI NEČISTOT. ZABRÁNÍTE TAK PRSKÁNÍ SVÍČKY.

Hořlavé předměty ve vosku, jako např. zbytky zápalek, hmyzu, hořlavých dekorací, apod., mohou začít hořet, přehřát svíčku a způsobit vzplanutí.

POUŽÍVEJTE STOJÁNKY A PODLOŽKY POD SVÍČKY.

Před zapálením umístěte svíčku na žáruvzdornou podložku, zabráníte tak poškození nábytku.

SVÍČKU NESFOUKÁVEJTE, ALE PLAMEN ZHASNĚTE (NEJLÉPE POMOCÍ ZHÁŠEDLA)..

Nedojde tak k rozstříknutí horkého vosku

ZASTŘIHNĚTE KNOT NA DÉLKU 5 MM PŘED KAŽDÝM HOŘENÍM.

Doporučujeme knot udržovat na délce 5 mm. Zabráníte tak nadměrnému kouření.

NEUMÍSŤUJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU DO PRŮVANU.

V případě nenadálého vzplanutí zabráníte rychlému šíření požáru. Průvan může také zavát hořlavé věci do plamene a způsobit tak požár.

NENECHÁVEJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU V DOSAHU HOŘLAVÝCH PŘEDMĚTŮ.

Nenechávejte ji hořet v těsné blízkosti nábytku, záclon, závěsů, ložního prádla, koberců, knih, hořlavých dekorací, apod.

ROZESTUP MEZI HOŘÍCÍMI SVÍČKAMI NECHÁVEJTE VŽDY ALESPOŇ 10 CM.

Jsou-li hořící svíčky umístěny na polici, vzdálenost mezi plamenem a horní policí by měla být alespoň 30 cm.

NENECHÁVEJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU V DOSAHU DĚTÍ A ZVÍŘAT.

Nikdy nenechávejte svíčku tam, kde by mohlo dojít k jejímu převrhnutí, zvláště dětmi nebo domácími zvířaty.

NENECHÁVEJTE HOŘÍCÍ SVÍČKU BEZ DOZORU.

Bude-li hořící svíčka pod dohledem, všechny níže uvedené případy mohou být řešeny okamžitě.