Candle Safety NL

PLAATS EEN VOTIVE ALTIJD IN EEN VOTIVEHOUDER, OMDAT DEZE KAARSEN VLOEIBAAR WORDEN ALS ZE GEBRAND WORDEN.

Votives MOETEN gebrand worden in een votivehouder of veilige houder.

BRAND EEN VOTIVEKAARSJE MAXIMAAL 3 UUR ACHTER ELKAAR.

Votives MOGEN niet langer dan 3 uur per sessie gebrand worden en KNIP de lont altijd voor gebruik.

BRAND EEN VOTIVE KAARSJE NOOIT IN DE VERPAKKING. DIT IS BUITENGEWOON GEVAARLIJK EN KAN EEN GROTE BRAND VEROORZAKEN.

Brand een votive kaarsje nooit zonder een geschikte votive houder

BRAND EEN VOTIVE KAARSJE NOOIT DE ORIGINELE VERPAKKING.

In geen geval mag het votive kaarsje worden gebrand in de originele verpakking. Verwijder de verpakking altijd en plaats het kaarsje in een geschikte houder en zet het op een hittebestendige ondergrond.

GEBRUIK THEELICHTEN ALTIJD IN HOUDERS MET VOLDOENDE VENTILATIE.

Onvoldoende ventilatie kan ervoor zorgen dat het theelichtje gaat flakkeren.

GEBRUIK NOOIT VLOEISTOF OM EEN VLAM TE DOVEN

Water kan veroorzaken dat de hete wax gaat spatten en kan ervoor zorgen dat het glas breekt.

ZET KAARSEN ALTIJD RECHTOP

Zorg er altijd voor dat een kaars recht staat om omvallen te voorkomen

PLAATS GEEN KAARSEN IN DE BUURT VAN EEN HITTEBRON.

Plaats geen kaarsen in direct zonlicht of op/bij een directe hittebron zoals een haardvuur of een radiator. Dit kan het branden van de kaars beïnvloeden. Bedenk dat elektrische apparaten zoals televisies ook warm kunnen worden en daarom beschouwd moeten worden als hittebron.

BRAND EEN KAARS MAXIMAAL 3 UUR ACHTER ELKAAR.

Geurkaarsen MOETEN niet langer dan 3 uur per sessie gebrand worden. KNIP de lont voor ieder gebruik altijd af tot 5 mm. Het is niet verstandig kaarsen langer dan 3 uur te laten branden.

VERPLAATS EEN BRANDENDE KAARS NOOIT.

Het is belangrijk dat een brandende kaars nooit verplaatst wordt. De hete, vloeibare wax kan spatten en kan vervelende vlekken, en zelfs brandwonden, veroorzaken.

HOUD DE WAX SCHOON VAN LUCIFERS EN ANDER MATERIAAL OM VONKEN TE VOORKOMEN.

Brandbare voorwerpen in de wax, zoals lucifers, insecten, brandbare decoratie, kunnen ontbranden en oververhitting van de kaars veroorzaken.

GEBRUIK ALTIJD EEN KAARSENHOUDER.

Plaats de kaars voor gebruik op een hittebestendige ondergrond om het oppervlak te beschermen tegen hitte

DOOF EEN KAARS ALTIJD MET EEN VLAMMENDOVER. BLAAS DEZE NIET UIT.

Dit is de veiligste manier om spatten van hete wax te voorkomen.

KNIP DE LONT TOT 5 MM AF VOORDAT DE KAARS AANGESTOKEN WORDT.

Het is verstandig de lont voor ieder gebruik af te knippen tot 5 mm. Dit voorkomt roetvorming.

PLAATS KAARSEN NOOIT OP EEN TOCHTIGE PLEK

Dit zal snelle, ongelijke verbranding voorkomen en vermijdt vonkenregens en roetafgifte. Tocht kan er ook voor zorgen dat lichte items in de kaars geblazen kunnen worden waardoor deze vlam kunnen vatten

BRAND GEEN KAARSEN OP OF IN DE BUURT VAN ALLES WAT VLAM KAN VATTEN.

Houd brandende kaarsen altijd uit de buurt van meubels, gordijnen, beddengoed, tapijten, boeken, papier, ontvlambare decoraties etc.

HOUD ALTIJD MINSTENS 10 CM AFSTAND TUSSEN BRANDENDE KAARSEN ONDERLING.

Especially when candles are burned in shelves, there should be a clearance distance of at least 30cm between the top of the flame and the shelf and there should be a 10cm space between candles.

HOUD EEN BRANDENDE KAARS ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN EN HUISDIEREN

Zet een brandende kaars nooit op een plaats waar deze kan worden omgestoten, vooral buiten het bereik van kinderen en huisdieren

LAAT EEN KAARS NOOIT ONBEHEERD BRANDEN

Als een kaars onder toezicht gebrand wordt, zijn alle vermelde mogelijke problemen waarneembaar en te verhelpen.