Candle Safety SK

MALÚ SVIEČKU VŽDY VKLADAJTE DO SVIETNIKA NA MALÚ SVIEČKU, PRETOŽE V PRIEBEHU HORENIA DÔJDE K JEJ ROZTAVENIU.

Malé sviečky MUSIA horieť v svietniku určením na malú sviečku.

NENECHÁVAJTE HORIACU SVIEČKU V DOSAHU DETÍ A ZVIERAT.

Nikdy nenechávajte sviečku tam, kde by mohlo dôjsť k jej prevrhnutiu, obzvlášť deťmi alebo domácimi zvieratami.

MALÚ SVIEČKU NECHAJTE HORIEŤ MAXIMÁLNE 3 HODINY.

Malá sviečka NESMIE horieť dlhšie než 3 hodiny v kuse. Pred ďalším zapálením vždy zastrihnite knôt.

MALÚ SVIEČKU ZABAĽTE AŽ POTOM , ČO JU UMIESTNITE DO SVIETNIKU NA MALÚ SVIEČKU.

Malé sviečky musia byť umiestnené do špeciálnych svietnikov na malé sviečky.

MALÚ SVIEČKU NIKDY NEPÁĽTE V OBALE.

V žiadnom prípade nepáľte malú sviečku v plastovom obale. Sviečku vždy z obalu vytiahnite, umiestnite do vhodného svietnika a položte na tepluvzdornú podložku.

ČAJOVÉ SVIEČKY POUŽÍVAJTE VŽDY IBA V SVIETNIKOCH A LAMPÁCH S DOSTATOČNÝM ODVETRÁVANÍM.

Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť vzplanutie sviečky.

K ZHASNUTIU NEPOUŽÍVAJTE TEKUTINY.

Voda môže spôsobiť vystreknutie a rozprsknutie vosku a pohár môže prasknúť.

SVIEČKU VŽDY POSTAVTE DO VZPRIAMENEJ POLOHY.

Vždy sa uistite, že sviečka stojí vzpriamene a nehrozí jej prevrhnutie.

NEUMIESTŇUJTE SVIEČKU BLÍZKO ZDROJOV TEPLA.

Neumiestňujte sviečku na slnko ani k iným zdrojom tepla, napr. k ohňu alebo k radiátorom. Iné tepelné zdroje môžu ovplyvniť horenie sviečky. Nezabudnite, že niektoré elektrické spotrebiče, napr. televízory, sa zahrievajú a pôsobia taktiež ako zdroj svetla.

SVIEČKU PÁĽTE MAXIMÁLNE 3 HODINY.

Pohár nesmie byť vystavený horeniu viac ako 3 hodiny. Knôt pravidelne zastrihávajte na dĺžku 5 mm.

HORIACU SVIEČKU NEPREMIESTŇUJTE.

Je dôležité, aby ste nepremiestňovali horiacu sviečku. Môže dôjsť k vyliatiu vosku a vzniku mastných škvŕn. Hrozí tiež vážne popálenie.

VOSK OKOLO KNÔTU BY MAL BYŤ VŽDY ČISTÝ, BEZ AKÝCHKOĽVEK NEČISTÔT. ZABRÁNITE TAK PRSKANIU SVIEČKY.

Horľavé predmety vo vosku, ako napríklad ostatky zápaliek, hmyzu, horľavých dekorácií a pod., môžu začať horieť, prehriať sviečku a spôsobiť vzplanutie.

VŽDY POUŽÍVAJTE STOJANČEKY POD SVIEČKU.

Pred zapálením umiestnite sviečku na tepluvzdornú podložku, zabránite tak poškodeniu nábytku.

SVIEČKU NESFÚKAVAJTE, ALE PLAMEŇ ZHASNITE (NAJLEPŠIE POMOCOU ZHASOVADLA).

Nedôjde tak k rozprsknutiu horúceho vosku.

PRED KAŽDÝM HORENÍM ZASTRIHNITE KNÔT NA DĹŽKU 5 MM.

Odporúčame udržiavať knôt na dĺžke 5 mm. Zabránite tak nadmernému dymeniu.

NEUMIESTŇUJTE HORIACU SVIEČKU DO PRIEVANU.

V prípade neočakávaného vzplanutia zabránite rýchlemu šíreniu požiaru. Prievan môže tiež zaviať horľavé veci do plameňa a spôsobiť tak požiar.

NENECHÁVAJTE HORIACU SVIEČKU V DOSAHU HORĽAVÝCH PREDMETOV.

Sviečku nenechávajte horieť v tesnej blízkosti nábytku, záclon, závesov, posteľnej bielizne, kobercov, kníh, horľavých dekorácií a podobne.

ROZOSTUP MEDZI HORIACIMI SVIEČKAMI MUSÍ BYŤ VŽDY ASPOŇ 10 CM.

Ak sú horiace sviečky umiestnené na polici, vzdialenosť medzi plameňom a hornou policou by mala byť aspoň 30 cm.

NENECHÁVAJTE HORIACU SVIEČKU BEZ DOZORU

Ak bude horiaca sviečka pod dohľadom, všetky nižšie spomenuté prípady môžu byť riešené okamžite.