Candle Safety SV

PLACERA ALLTID ETT VOTIVLJUS I EN VOTIVHÅLLARE EFTERSOM DEN HÄR TYPEN AV LJUS FÖRVANDLAS TILL VÄTSKA NÄR DE BRINNER

Votivljus MÅSTE tändas i en votivhållare eller säker behållare.

LÅT ALDRIG VOTIVLJUS BRINNA I MER ÄN 3 TIMMAR

Votivljus FÅR INTE vara tända i mer än 3 timmar åt gången. Veken måste alltid KAPAS innan nästa gång ljuset tänds igen.

TÄND ALDRIG ETT VOTIVLJUS UTAN ATT FÖRST PLACERA DET I EN VOTIVHÅLLARE

Votivljus MÅSTE placeras i en specialdesignad votivhållare.

TÄND ALDRIG ETT VOTIVLJUS I DESS FÖRPACKNING.

Votivljus får under inga omständigheter tändas i sin visningsförpackning. Avlägsna och placera alltid i en lämplig hållare eller behållare och placera på en värmetålig platta eller yta.

ANVÄND BARA TELJUS I HÅLLARE OCH VÄRMEKAMINER MED TILLRÄCKLIG VENTILATION

Otillräcklig ventilation kan göra så att teljuset blossar upp.

ANVÄND ALDRIG VÄTSKA ATT SLÄCKA LJUSET

Vattnet kan göra så att det varma vaxet skvätter, vilket kan göra så att glasbehållaren går sönder.

PLACERA LJUS I UPPRÄTT LÄGE

Se alltid till att ljus är raka för att undvika att de droppar eller faller omkull.

PLACERA INTE LJUS NÄRA EN VÄRMEKÄLLA

Placera inte ljus i direkt solljus eller på/nära en direkt värmekälla så som eld eller ett element eftersom detta kan påverka hur ljuset brinner. Glöm inte att elektriska föremål som tv-apparater också blir varma och att de därför ska behandlas som värmekällor.

HA ALDRIG LJUS BRINNANDE I MER ÄN 3 TIMMAR

Ljusburkar FÅR INTE vara tända i mer än 3 timmar åt gången. Veken måste alltid KAPAS innan nästa gång ljuset tänds igen. Det är god praxis att inte lämna ljus tända mer än 3 timmar åt gången.

FLYTTA INTE ETT BRINNANDE LJUS

Det är viktigt att du inte flyttar ljuset när det är tänt. Det varma, smälta vaxet kan skvätta och skapa vaxfläckar som är svåra att få bort och kan orsaka allvarliga brännskador.

HÅLL DET SMÄLTA VAXET FRITT FRÅN TÄNDSTICKOR OCH ANNAT SKRÄP FÖR ATT UNDVIKA ATT ELDEN BLOSSAR UPP

Brännbara föremål i det smälta vaxet, så som tändstickor, insekter och brännbara dekorationer kan fatta eld och göra att ljuset överhettas och blossar upp.

ANVÄND ALLTID EN LJUSHÅLLARE

Innan du tänder ljuset behöver du placera det på en värmetålig yta för att skydda den mot värme ovanifrån.

SLÄCK ALLTID LJUSET MED LJUSSLÄCKARE. BLÅS INTE UT DET.

Det är det säkraste sättet att undvika vaxskvätt.

KORTA NER VEKEN TILL CA 5 MM INNAN DU TÄNDER DEN OCH MELLAN VARJE GÅNG DU TÄNDER LJUSET

Det är god praxis att kapa veken till 5 mm varje gång du har haft ett ljus tänt. Detta förhindrar att burken sotas ner.

PLACERA INTE LJUS I DRAG

Detta hindrar ljuset från att brinna ner snabbt och ojämnt och förhindrar att lågan blossar upp och sotar ner. Drag kan också blåsa lätta föremål mot lågan, där de kan fatta eld.

PLACERA ALDRIG LEVANDE LJUS PÅ ELLER NÄRA NÅGONTING SOM KAN BÖRJA BRINNA

Håll undan levande ljus från möbler, gardiner, sängkläder, mattor, böcker, papper, brännbara dekorationer osv.

LÄMNA ALLTID MINST 10 CM MELLAN LEVANDE LJUS

Framför allt när tända ljus placeras på hyllor bör det förekomma minst 30 cm avstånd mellan eldslågan och hyllan och det bör vara minst 10 cm mellan ljusen.

HÅLL LEVANDE LJUS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN OCH HUSDJUR

Placera aldrig tända ljus så att de enkelt kan vältas av någon, i synnerhet barn och husdjur.

LÄMNA ALDRIG ETT LEVANDE LJUS UTAN UPPSIKT

Om ett ljus alltid befinner sig inom synhåll kan alla följande potentiella problem upptäckas och åtgärdas.